Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Cookie 政策

Şişecam 使用 cookies为其网站上的用户提供更好的体验。单击此处了解更多关于我们的 Cookie 政策的信息。

Politika kolačića

Şişecam koristi kolačiće kako bi svojim korisnicima pružio bolje iskustvo na svojoj web stranici. Kliknite ovdje za više informacija o našoj politici kolačića.

CN

铬化学品

Şişecam 继续经营其两大工厂--KromsanChromium Compounds Factory(位于土耳其梅尔辛)和Cromital S.p.A.(位于意大利),以发展铬化学品业务,从而生产出市场最需要的碱式硫酸铬产品,所有产品均带有Tankrom®商标。Şişecam不仅仅是生产重铬酸钠和铬酸的世界领军企业,同时还运营了两大铬化合物生产分销公司——意大利Cromital S.p.A.以及劲山(上海)贸易有限公司(区域销售办事处兼产品仓库),因此集团业务蒸蒸日上,市场份额不断扩大。此外,公司还拥有生产三价铬化学品的技术,可向金属精加工企业提供三价铬产品,以大力支持并研发能为行业生产新型可替代化学品的全新技术。

Şişecam是一家具有企业责任感的公司,不仅关注各类经济指标,还注重诸如可持续性、商标管理、全球标准调整以及与风险承担者合作等各种核心问题,以确保能继续维持公司在商业领域的领先地位。

Sisecam致力于生产高附加值的环保型产品,并凭借劲山化工三十多年来的研发经验不断发展自身的生产技术。Soda和Kromsan铬盐工厂的产品和生产严格遵守土耳其标准研究所(TSE)的标准,以及ISO9001:2008,ISO14001,ISO22000,OHSAS18001,ISO50001能源管理系统标准,ISO12001顾客满意管理体系和ISO27001信息安全管理体系标准。

Sisecam已按照欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH)认证注册了旗下所有的产品,并且严格履行相关义务。公司暂不推广处于申请REACH授权阶段的产品。Sisecam所有的产品已获得REACH认证,可在欧盟范围内进行销售。

公司仍将继续自愿遵守化工行业环境、健康和工作场所安全管理体系中的“三方责任承诺”。由于在环保领域的长期投入和努力,Şişecam已成为全球模范企业代表,不仅能够提供自身生产所需的能源,同时还能够对外出售产出的过剩能源。

无水重铬酸钠

重错酸钢(无水)主要用于生产含锚的化学局、染料和药晶, 并应用于真2化学工业领域。 真有 效成分含量比二水重铬酸钠含量高12°/o。

获取更多信息, 敬请联系我们

铬酸

铬酸(三氧化铬)广泛应用于金属表面处理和木材防腐领域以及一些有机化学品制造行业。 铬酸属于强氧化剂,易溶于水。

获取更多信息, 敬请联系我们

皮革化学品

Şişecam生产的皮革化学品,适用于鞣制、铬鞣和提碱工艺。

产品系列

三价铬金属表面处理化学品

广泛适用于表面处理和金属电镀行业。

产品系列 ​​

© Şişecam